Aktivity komárňanských seniorov

 

 

Tempo je vražedné, ich revírom je fejsbbuk - seniori 21. storočia

Web vznikol na podporu vzdelávacích aktivít seniorov v projekte, ktorý realizuje mesto Komárno s finančnou podporou nadácie Slovak Telekom.

Niečo o projekte

Mesto Komárno získalo finančnú podporu od Nadácie Pointis, prostredníctvom nadačného fondu Slovak Telekom v programe digitálneho vzdelávania seniorov ,,Zrelí na dobu digitálnu“.

Projekt Tempo je vražedné, ich revírom je fejsbbuk - seniori 21. storočia  je zameraný na nadobúdanie, upevňovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií seniorov.

Klub bude v prvej fáze vybavený základnou počítačovou technikou a WiFi pripojením. Následne sa budú v priebehu pol roka realizovať kurzy, workshopy, cvičenia pre seniorov metódou ,,učíme sa navzájom“. Zručnosti si seniori budú osvojovať v malých skupinách / dvojiciach a šíriť ich ďalším záujemcom.

Očakávame, že po absolvovaní vzdelávania sa u účastníkov kurzov  zvýšia ich zručnosti v práci s počítačom a vedomosti o možnostiach – výhodách, ale aj nebezpečenstvách komunikácie v online prostredí najmä na fejsbuku.