Ponuka aktivít

Aktivity  sa realizujú v rámci  projektu ,,Tempo je vražedné, ich revírom je fejsbbuk - seniori 21. storočia“ v Mestskom klube dôchodcov Komárno.

Vzdelávanie

Učíme sa jeden od druhého sieťovým šírením vedomostí a zručností:              od experta k lektorom, od lektorov k asistentom, až k laikom.

Organizujeme workshopy na zvýšenie digitálnych zručností seniorov.

Pozrite sa čo sa už seniori naučili:

Kritické myslenie

Sprostredkujeme relevantné, overené informácie o efektívnej komunikácii a aktuálnych témach, podnecujeme kritické myslenie .   

Inšpirujte sa príbehmi seniorov, ktorí píšu o svojich skúsenostiach               

 s online komunikáciou

Efektívna online komunikácia

 Vo vražednom tempe pandemického ohrozovania života a sociálnej izolácie sa stáva pre seniorov revírom na lovenie informácií fejsbuk a mediálne stránky na internete.

Komunikácia vo virtuálnom priestore má tiež svoje pravidlá. Podobne ako sme  dodržiavali etiketu v osobnej a klasickej písomnej komunikácii, by sme ju mali dodržiavať aj v komunikácii virtuálnej. 

Ak si osvojíme pravididlá efektívnej a bezpečnej online komunikácie, mnohým nepríjemným situáciám a nebezpečenstvám sa vyhneme.

 

Prečítajte si o komunikácii na fejsbuku a manipulácii vodcami FB- skupín s analógiou davu.